08 Mar
08Mar

Kosteneffectief: Bemiddeling is vaak minder duur dan een juridisch traject. Gerechtskosten en/of advocaatkosten worden gedragen door beide partners en het proces verloopt doorgaans sneller, wat temeer resulteert in lagere kosten. 

Snellere oplossing: Mediation kan vaak leiden tot een snellere oplossing dan een juridisch traject, omdat met elkaar praten efficienter dan schriftelijke communicatie. 

Vertrouwelijk: Bemiddeling is een vertrouwelijk proces, wat betekent dat de details van het geschil en de bereikte oplossing niet openbaar zijn. 

Empowerment: Mediation stelt de partijen in staat een actieve rol te spelen bij het oplossen van het geschil, in plaats van de beslissing over te laten aan een rechter.

Flexibel: Mediation is een flexibel proces dat kan worden aangepast aan de unieke behoeften van de betrokken partijen. Dit betekent dat de partijen meer controle hebben over de uitkomst van het geschil. 

Minder conflictueus: Mediation is een minder conflictgevoelig proces dan een juridisch traject, wat gunstig kan zijn voor het behoud van relaties en ervoor kan zorgen dat toekomstige interacties niet gespannen zijn. 

Informeel: Mediation is een informeel proces, wat betekent dat partijen meer ontspannen en minder ge├»ntimideerd kunnen zijn dan in een formele rechtszaal. 

Creatieve oplossingen: Mediation maakt het mogelijk om creatieve oplossingen te onderzoeken die mogelijk niet beschikbaar zijn via een juridische weg, aangezien partijen kunnen samenwerken om wederzijds voordelige resultaten te vinden die mogelijk niet beschikbaar zijn in een rechtbank.

Duurzaam: In een juridische procedure is er altijd tenminste een verliezer waarbij in mediation je in principe eindigt je met twee winnaars.

Klaagt je vrouw steen en been of is je man een blok aan je been? "komediaten' bij Hoek & Steen!

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.