LEGAL
Hoewel de professionals van Hoek & Steen bij voorkeur zullen proberen ieder conflict in gezamenlijk overleg op te lossen, is het helaas soms onontkoombaar om juridische stappen te ondernemen.

In dat geval is het belangrijk een advocaat in de arm te nemen waar u vertrouwen in heeft, die uw belangen voorop zet en u zorgvuldig begeleidt, informeert en adviseert.

Een familierecht advocaat helpt bij het oplossen van problemen in de familierechtelijke sfeer. Te denken valt aan een echtscheiding en alles wat daarbij komt kijken, zoals een omgangsregeling voor de kinderen, een ouderschapsplan, alimentatie en verdeling van de gemeenschap.

Maar ook zaken als erkenning en gezag over een kind, ondercuratelestelling of bewindvoering zijn familierechtelijke kwesties waarbij een advocaat familierecht kan adviseren en begeleiden.

Hoek & Steen heeft jarenlange ervaring op familierechtelijk gebied. In deze vaak moeilijke en emotionele procedures staan wij u graag terzijde.

Wij weten waar u recht op heeft en waar de kansen liggen.

Bij Hoek & Steen helpt één van onze familierechtspecialisten u graag verder.