11 Jan
11Jan

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat helpt de dynamiek van interpersoonlijke communicatie te verklaren en te begrijpen. Het model, ontwikkeld door de psycholoog Timothy Leary, illustreert de verschillende niveaus van communicatie die tussen individuen kunnen voorkomen en hoe deze de algehele kwaliteit van een relatie kunnen beïnvloeden. 

Door het communicatiemodel van de Roos van Leary te gebruiken, kunnen individuen een beter inzicht krijgen in hun eigen communicatiestijl en hoe die hun interacties met anderen beïnvloedt. Dit model kan ook worden gebruikt om communicatievaardigheden te verbeteren en meer positieve en effectieve relaties te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. 

Tijdens onze coachingsessie over communicatie komt de Roos van Leary ook aan bod.

De horizontale as richt zich op relaties met anderen en de verticale as op de houding ten opzichte van anderen. 

Timothy Leary noemde de noordas het bovengedrag, de zuidas het ondergedrag, de westas het tegengedrag en het oosten het samengedrag. Hij onderscheidt extra nuances in deze vier basisgedragingen, zoals boven-samen, boven-tegengesteld, onder-samen en onder-tegengesteld.


Boven-gedrag

Bij bovengedrag gaat het om actief, initiërend en leidend gedrag. De mate van dominantie wordt bepaald door de andere partij.


Onder-gedrag

Bij onder-gedrag gaat het om onderdanig gedrag, het individu bemoeit zich er niet mee, verwijdert zich of vertoont zeer bescheiden gedrag.


Tegengesteld gedrag

Bij oppositioneel gedrag gaat het om mensen die agressief zijn en het niet klakkeloos met anderen eens zijn. Zij willen grondige uitleg en motiveringen voordat zij actie ondernemen. Dit kan zich ontwikkelen tot uitdagend gedrag.


Samen gedrag

Dit gaat over een ideale situatie waarin mensen als een team kunnen werken en waarin mensen openstaan voor de mening van anderen.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.