COACHING
Bij een scheiding breekt een emotionele tijd aan. Hoe wenselijk het ook is om zo harmonieus mogelijk uit elkaar te gaan, de wereld van verwijten, strijd en frustraties ligt op de loer!

De impact van een scheiding wordt vaak onderschat. Het is een moeilijk en gevoelig proces waarbij men in aanraking komt met lastige kwesties. Hoe om te gaan met:

•Een gezin dat uit elkaar valt?
•Het verlies van het gezamenlijke huis?
•Een andere financiële positie?
•Een andere sociale context?
•Familierelaties die onder druk komen te staan?
•Een nieuwe partner?

Door hoge emoties laat een persoon soms gedrag zien dat niet het ‘eigen’ of gewenste gedrag is. Ook worden de patronen die al langer in de relatie aanwezig waren nu écht op het spits gedreven; nog heftigere discussies, nog meer verwijten, dicht slaan, geen communicatie meer, etc.

Door middel van persoonsgerichte scheidingscoaching kan voorkomen worden dat een scheiding omslaat in een vechtscheiding.

Met het coachprogramma van Hoek & Steen bieden wij (ex-)partners - individueel dan wel gezamenlijk - ondersteuning middels het geven van inzicht in emoties, communicatiepatronen en conflictstijlen zodat eigen gedrag aangepast kan worden om een ander resultaat te bereiken.

Daarnaast leren wij ouders hoe zij hun kinderen optimaal begeleiden tijdens de relatiecrisis of scheiding om alle mogelijke schade bij hen te minimaliseren, hoe om te gaan met verschillen in opvoeding, patronen te doorbreken en rust en toekomstperspectief te creëren.