U heeft besloten om uit elkaar te gaan en wil graag weten hoe zo'n traject verloopt. Om te kunnen scheiden, heeft u een advocaat of scheidingsbemiddelaar, ook wel mediator genoemd, nodig. Wanneer u kiest om ons als mediator(s) in te schakelen, doorlopen wij samen met u een aantal stappen om uiteindelijk te komen tot duidelijke afspraken. Hieronder beschrijven wij hoe een dergelijk mediationtraject eruit kan zien.

01

Kennismaking

Een kennismaking is het eerste contactmoment, dit kan telefonisch of face-to-face plaatsvinden en duurt maximaal een half uur. De kennismaking is gratis en geeft inzicht voor alle partijen wat er speelt en wat de behoefte is. De kennismaking kan zowel gezamenlijk als individueel plaatsvinden.

02

Intake

Tijdens de intake bekijken we wat u beiden nodig heeft en/of er urgente zaken spelen. Te denken valt aan (tijdelijke) huisvesting, financiële voorzieningen en een voorlopige omgangsregeling. Iedere scheiding blijft tenslotte maatwerk. Een intake kan zowel gezamenlijk als individueel, duurt gemiddeld een uur en de kosten bedragen 100 NAF. De intake is tevens een belangrijk moment om te toetsen of u beiden een goed gevoel heeft bij de mediator(s).

03

Plan van aanpak

Naar aanleiding van de intake stellen we gezamenlijk een plan van aanpak op. Met onze kennis en ervaring geven wij inzicht in mogelijkheden en consequenties. Gelet op uw situatie en behoeften kunnen wij gericht uitleggen wat wij voor u beiden zouden kunnen betekenen, van persoonlijke begeleiding tot juridische ondersteuning.

04

Mediationtraject

De mediator is onpartijdig, geeft heldere informatie, analyseert de wensen, onderliggende behoeften en geeft duidelijke begeleiding en ondersteuning bij het maken van de afspraken. Wij helpen u en uw (ex-) partner om de scheiding zonder al te veel frustraties tot een goed einde te brengen. Loopt u vast, dan komt de mediator met alternatieven. Als gecertificeerd mediators zorgen wij er ook voor dat er geen afspraken gemaakt worden die juridisch gezien niet kunnen.

05

Ouderschapsplan

Wanneer er een of meerdere kinderen in het spel zijn, dan starten we over het algemeen met het opstellen van het ouderschapsplan waarin we onder andere over onderstaande onderwerpen afspraken maken; verdeling van de zorg, kinderalimentatie en afspraken over de opvoeding. Indien de kinderen behoefte hebben aan een gesprek over de scheiding en meer uitleg willen krijgen, dan plannen we een afspraak in, al dan niet met een expert zoals een orthopedagoog.

06

Partneralimentatie

We bespreken de onderwerpen die in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen en beginnen met partneralimentatie. Wat is de behoefte en op welke manier gaan we de hoogte bepalen?

07

Boedelscheiding

De huwelijksgemeenschap (de boedel) bestaat uit gemeenschappelijke lasten en baten. Te denken valt aan de woning(en), hypotheken, auto’s, spaarrekeningen, polissen, lijfrentes en pensioenen. Hierbij is relevant of jullie onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Gezamenlijk bekijken we of er al voldoende inzicht is en wat er geregeld moet worden.

08

Huisvesting

Wat gebeurt er met de gezamenlijke woningen(en)? Misschien blijft een van u in de woning of kiest u beiden ervoor om deze te verkopen.

09

Ondertekening documenten

We sluiten het mediationtraject af met het ondertekenen van de documenten.

10

Definitieve scheiding

Zodra het definitieve scheidingsconvenant is getekend, worden de echtscheidingsdocumenten door mr. M.C.G.G. van Hoek ingediend bij het Gerecht. De echtscheiding is definitief zodra de echtscheidingsbeschikking van het Gerecht is ingeschreven bij Kranshi. Deze inschrijving dient persoonlijk, door een van de ex-partners, te gebeuren.