Bij Hoek & Steen begeleiden wij vanuit diverse disciplines het scheidingstraject dat het beste bij u past. Eenvoudig weergegeven zijn er drie mogelijke trajecten om uit elkaar te gaan, te weten; 1. Scheiding middels mediation 2. Overlegscheiding 3. Eenzijdige scheiding

Scheiden middels mediation

Een mediator is een onpartijdige derde die de gesprekken over de scheiding begeleidt. U staat dus niet tegenover elkaar maar bent samen bezig om goede afspraken met elkaar te maken. De mediator zorgt er voor dat u elkaar zo goed mogelijk begrijpt en weet wat er allemaal geregeld moet worden. Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. U moet er dus beiden achter staan om naar de mediator te gaan. Dat hoeft niet direct te betekenen dat u er alle vertrouwen in heeft. Als u maar wel de bereidheid heeft om het te proberen. U moet het zélf willen. En daarnaast is alles wat er bij de mediator besproken wordt vertrouwelijk.

Overlegscheiding

Een scheiding is meestal nieuw voor u, u weet niet waar te beginnen en u weet niet hoe het werkt. En hoewel u de scheiding het liefst in goed overleg met uw partner afhandelt, kan het zijn dat het voor u wenselijk is om persoonlijke ondersteuning en advies te krijgen, bijvoorbeeld op juridisch vlak over uw rechten en plichten maar bijvoorbeeld ook op communicatievlak. Te denken valt aan een situatie waarbij ingewikkelde zaken spelen of waarbij u zich verbaal minder sterk voelt dan uw partner. In dat geval kan een advocaat/mediator u ook eenzijdig bijstaan, waarbij wel getracht wordt om in overleg met uw partner (en eventueel zijn of haar rechtshulpverlener) tot gezamenlijke afspraken te komen. Kort gezegd wordt ook in deze situatie getracht om tot een door beide partijen gedragen ouderschapsplan en/of scheidingsconvenant te komen, maar dan niet middels overleg aan de mediationtafel maar middels overleg via uw advocaat/mediator. De voordelen zijn dat u de risico’s van een vechtscheiding beperkt ten opzichte van het voeren van juridische procedures en dat u zich gesterkt voelt door het persoonlijk (juridisch) advies dat u ontvangt. Nadelig ten opzichte van mediation is dat beide partijen hun eigen juridische kosten dragen en het overleg vaak trager en moeizamer verloopt. Maar, met andere woorden; een prima alternatief voor mediation.

Eenzijdige scheiding

U wilt scheiden maar uw partner niet. Het lukt dan vaak niet om samen goede afspraken te maken waar u beiden achter staat. Zelf verdere stappen ondernemen kan de oplossing zijn. U heeft in dit geval een eigen advocaat nodig. Via een eenzijdig verzoek kunnen wij voor u een procedure starten bij de rechter. Het maakt niet uit dat uw partner hier niet aan meewerkt. Samen met uw eigen advocaat stellen wij een verzoekschrift tot eenzijdig scheiden voor de rechter op. Naast het verzoek tot echtscheiding kan er een verzoek tot nevenvoorzieningen worden gedaan. Dit zijn zaken die samenhangen met de scheiding. Denk aan wie er in het huis blijft wonen, een ouderschapsplan voor minderjarige kinderen en partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Eenzijdig scheiden is een mogelijkheid als samen scheiden geen optie is.