Els Steenhagen
'gelukkig getrouwd'

Socioloog, gecertificeerd mediator en scheidingscoach

Als ervaringsdeskundig weet ik wat de impact van een scheiding of relatiecrisis kan zijn. Hoewel ik zelf gelukkig getrouwd ben, zijn mijn ouders gescheiden en later weer met elkaar getrouwd. Hierdoor heb ik in mijn tienerjaren persoonlijk ervaren hoe een scheiding van invloed kan zijn op niet alleen de partners zelf maar op het hele gezin, het hele systeem waarin de relatie gesitueerd is.

De vraag wat nou maakt dat in het algemeen er twee mensen zijn die in eerste instantie er niet meer uit lijken te komen, dat ze vast zitten in patronen en elkaar – onbewust - pijn doen, soms ook door juist bij elkaar te blijven zonder de macht te hebben iets te veranderen, heeft mij veel inzicht gegeven.

Vanuit die interesse in hoe (maatschappelijke) systemen werken en hoe de menselijke factor daarop van invloed is, heb ik sociologie gestudeerd. In mijn verdere jarenlange ervaring als ondernemer en projectmanager bij uiteenlopende maatschappelijke organisaties heb ik geleerd om op een gestructureerde en efficiënte manier te werken, conflicten en patronen te herkennen en om complexe vraagstukken te analyseren en op te lossen.

In mijn werk als mediator en scheidingscoach helpen deze vaardigheden. Zo luister ik, ontrafel ik patronen en reik ik de tools aan om na conflict de communicatie en het vertrouwen weer op te bouwen. Gecombineerd met mijn kennis van sociale systemen en menselijk gedrag ben ik in staat om op een professionele en doortastende manier mensen te ondersteunen bij het maken van werkbare en concrete afspraken die voor beiden acceptabel zijn, waarbij ik oog heb voor de belangen van alle betrokkenen en met name de eventuele kinderen.

Of het nu gaat om het bereiken van overeenstemming voor, tijdens of na een scheidingsproces, of het behalen van persoonlijke doelen: ik haal veel voldoening uit het feit om samen te werken met mensen, naar hun behoeften te luisteren om hen op die manier te ondersteunen bij het hervormen van hun relatie en herinrichten van hun toekomst. Zodat zij sterker en bewuster verder kunnen; samen gelukkig verder of samen gelukkig gescheiden.